Vi skriver om familjelivet. Så enkelt är det. I en tid då allt fler upplever att karriären är mest viktig blir familjen ofta en sekundär fråga. Vår ambition är att agera motpol mot detta. Inte genom något mässande eller med högfärdighet. Vi vill bara lyfta fram de personliga och samhällsmässiga fördelarna med att faktiskt vara en familj. Förhoppningsvis kan vi även tillföra något kring den allmänna företeelsen för barnpsykologi, anknytningsteori och liknande begrepps- och teoribildning.

Följ med oss på vår egen resa och ta chansen att reflektera över din roll, position och funktion i såväl familjen som i samhället i stort. Var är DU på väg? Var är VI på väg? Hur hittar vi balansen mellan individ och grupp? Detta är några av frågorna som vi kommer att titta närmare på.