Vad fyller familjen för funktion?

by admin
Vad fyller familjen för funktion?

Denna fråga upplever vi som väldigt central i dagsläget. Om vi går till den språkliga definitionen av familj så ser vi att en sådan helt enkelt är en grupp som stå i närmaste släktskapsförhållande till varandra o. härigenom bilda en enhet, vare sig de bo tillsammans i ett gemensamt hem eller ej (Svenska Akademiens Ordbok). Vad kan vi dra för slutsatser av denna sortens familj? Jo, för det första är det ganska uppenbart att denna definition härrör från en traditionell och industriell definition av familj. Från ett perspektiv där familjen endast är ett släktskapsförhållande så fyller den ingen annan funktion än att vara en gemensam nämnare. Men vi har kommit att förvänta oss mer av en familj.

team-386673_960_720

Den moderna familjen
En modern familj, eller ett modernt hushåll, delar inte bara yta eller släktband. Den är ett både ett informellt stödsystem som en känslomässig förankring. Oavsett om vi väljer att beskriva den som sådan. Men det ställer i sig särskilda krav. Med sådana förväntningar blir det extremt svårt att ta familjen för givet. Så därför blir familjen inte bara något som är utan något som vi hela tiden måste förhålla oss till. Om man bara låter familjen vara så upplöses den per automatik. Men hur förhåller vi oss till familjen?

Att vara en del av en familj
Vad måste man göra för att få familjen att fungera? Det finns inga enkla, hemliga eller automatiska lösningar. Som vi redan konstaterat måste man hela tiden jobba på att vara en del av familjen. Vi får inte göra misstaget att tolka detta som att plikt att utföra särskilda sysslor. Hur man jobbar med det hela är högst individuell. Självklart måste däremot grunden vara känslomässig. Så när man skalar bort allt annat hamnar vi med faktumet att det är en känslogemenskap.