Egna eller andras val?

by admin
Egna eller andras val?

I Sverige verkar det ligga i tiden att staten engagerar sig i enskilda individers familjeplanering. Dels indirekt genom att reformera socialförsäkringar och justera hur, och till vem, Försäkringskassan betalar ut pengar. Ett konkret exempel på detta är att barnbidraget i framtiden kommer att vara uppdelat på så sätt att varje förälder får hälften var. Åtgärder som detta anses vara främjande för jämställdheten. Man ser även detta vid justeringar av flerbarnstillägg och andra sociala förmåner och utjämnande bidrag.

logo-1862307_960_720

Vad som inte alltid nämns är att detta även skapar incitament. Människor är väldigt drivna mot att göra det som gynnar dem. Om man försätts i en bättre situation genom att skaffa fler barn så talar oddsen för att människor faktiskt skaffar fler barn. I sin tur sätter det press på sociala system så som skola, vård och omsorg. Det som ofta saknas i debatten är hur reformeringen av sociala system skapar incitament, och hur människor sedan agerar utifrån dem.

Detta är inte ett politiskt inlägg. Vi tar inte ställning till någon partipolitik eller vilka sociala system som är bäst. Vi endast konstaterar att Sverige inte sedan 70-talet bedrivit sådan aktiv familjepolitik som i dagsläget. Effekterna av detta är svåröverskådliga och vi kan endast spekulera i vad det kommer leda till. Återigen. Vi värderar inte detta, utan bara konstaterar.

Alla stater som ger sig in på aktiv familjepolitik i sådan utsträckning att det påverkar familjeplaneringen bör vara medveten om dess effekter. I dagsläget upplever vi inte att man tar effekterna på tillräckligt stort allvar. På så sätt kan vi med ganska stor säkerhet påstå att Sverige är på väg över prövad mark när det kommer till barn- och föräldrapolitik. Det ska bli spännande och se hur allting slutar.