Att hålla kvar orken

by admin
Att hålla kvar orken

Egentid är ett intressant ord. Vad betyder det egentligen? Vad är egentid? Tittar man i böcker för synonymer hittar man inget. Försöker man hitta en översättning finns inget att hämta. Letar man i ordböcker är det tomt. Det är som om ordet egentligen inte finns. Det är egentligen inte så konstigt då det är en kulturell skapelse. Sådana ord finns det massor av. Men det är intressant att alla tar för givet vad det innebär, trots att de därmed har en så oklar grund.

Vad folk verkar mena med egentid är tid då man som vuxen i princip är i fred. Tidigare brukade det väl kallas att vara i fred. Men saker förändras. Frågan blir vad det är man är i fred från. Vanligtvis brukar det gälla att vara i fred från barnen. Det vill säga att slippa barnen. Vilket i sig antyder att barnen är något som tar energi istället för att ge energi. Vore det verkligen ett rättvist sätt att se på det hela?

Nej, vi överdriver en del. Det är faktiskt inte konstigt att behöva lite tid för att ladda batterierna och orka med det som komma skall. Vi har väldigt stora krav på oss som förälder, medborgare, anställd, make, maka, sambo eller vad man nu kan tänkas ha för roller. Att lyckas balansera alla samtidigt är inte det enklaste.

Men vi måste vara försiktiga så att det vi kallar för egentid inte blir en ursäkt att slippa vår familj. Om man hela tiden känner att man vill vara borta från familjen så är det något som inte riktigt stämmer. Det är inte fel att känna så. Men att förneka känslan och dölja den bakom omformuleringar kan knappast resultera i att man löser problemet. En enkel lösning är att helt enkelt våga ta steget och nämna problemet. Finns det en till vuxen i familjen så är denna såklart en primär person att diskutera frågan med. Men det är viktigt att inte göra det konfrontativt.

Så, vad betyder egentid för dig? Har det blivit en ursäkt att slippa familjen? Eller är det ett uppriktigt och ärligt sätt att samla sig och bli centrerad för att klara av att vara ännu mer närvarande. Det går inte att fly från något och samtidigt vara en del av det.