Header Image - Välkommen till vår blogg!

Yearly Archives

5 Articles

Extra liv i hemmet kan ge lycka i familjen

by admin
Extra liv i hemmet kan ge lycka i familjen

Något som de flesta verkligen ska fundera på, är vad familjen blir lycklig över. Är det samtidigt så att det finns barn i familjen, så kommer detta naturligtvis att vara extra viktigt. För riktiga föräldrar kommer barnen i sig själva att vara den lycka som behövs, men det kanske är så att de vill ha något mera. Ska det då finnas något som de kan ta hand om och sköta? Ett litet extra liv som de är ansvariga för. Ja, det kan vara något som de uppskattar väldigt mycket. Samtidigt blir det också något som leder till att de kan ta ansvar för första gången i livet. Här kan du då välja mellan hund eller katt, vilket är det vanligaste. Nu kan detta dock antingen vara ett för stort ansvar, det finns ingen tid samt att det kan finnas de som är allergiska.

Akvariefiskar kan vara lösningen

Om det nu är så att tiden inte räcker till eller att du inte vill ge barnen ett ansvar du senare får ta på dig. Kanske är det så att det finns allergi i hemmet. Är det då så att dessa barn måste få leva utan ett extra liv att lära sig sköta om? Nä, det finns en lösning. Det är inte många som är allergiska mot akvariefiskar. Här kan då detta vara det bästa valet för alla de föräldrar som vill uppfostra sina barn att ta ett tidigt ansvar om något. Är det sedan så att det inte fungerar, kan du lätt sköta detta själv då det inte varken kräver mycket tid eller arbete. Att ha akvariefiskar är också något som är en engångsinvestering, för att sedan vara något som blir till en mycket intressant och billig hobby.

Barnen blir lyckligare av att få ta ansvar

Något som är helt klart är att de barn som aldrig får ta på sig ett eget ansvar, kommer att vara de som inte upplever allt i livet innan det är försent. Här handlar det helt och hållet om en utveckling som i de flesta fall leder till lycka. Det handlar om att få barnen att inse hur viktigt det är att ta hand om allt levande och göra det bästa för att de ska trivas. Precis som med allting som sker vidare i livet. Något som är extra roligt med akvarier, är också att det alltid finns plats för ett nytt liv och att det alltid finns något att tillföra i den interiör som råder i ett akvarium. På så sätt låter du barnens vatten bli en spegelbild av det verkliga livet.

Att vara sig själv

by admin
Att vara sig själv

Ja, egentligen kan man väl inte vara någon annan än sig själv. Det går ju liksom inte att hoppa in i någon annans hjärna, kropp och själ. Ändå så spenderar vi väldigt mycket tid med att fundera på vem vi är. När barnen når en viss ålder så är det oundvikligt att de börjar yttra egna preferenser och önskemål. Ofta förminskas detta genom att påstå att de är i trotsåldern. När de senare kommer upp i tonåren så förklaras samma beteende med att barnet gör revolt. Men det enda som förändras är förklaringen, inte själva beteendet. Vad säger det om situationen? Jo, att det är förklaringen det är fel på!

doubt-1160744_960_720

Enligt många barnpsykologer så fungerar familjen som en plats för barnet att testa olika roller. Barnet känner sig helt enkelt så trygg att det upplever sig ha möjligheten att leva ut tankar, fantasier och se hur de fungerar i verkligheten. Men om vi som föräldrar väljer att förminska detta. Kanske genom att håna barnet och säga att det BARA trotsar. Eller genom att kritisera tonåringen och påstå att den bara gör saker för att det ska ge effekt. Oavsett hur vi gör det så riskerar detta att sudda ut barnets vilja att testa testa olika roller.

Vad händer då om barnet inte känner sig trygg i att prova vara på olika sätt? Risken finns att barnet istället börjar imitera och ta efter beteenden från sin omgivning och närmiljö. När barnet observerar beteenden som till synes fungerar så kan barnet uppleva att dessa beteenden är validerade och därmed giltiga att ta efter. Ett beteende som syns blir helt enkelt ett beteende som är okej.

Vill vi att våra barn ska ta efter andra, eller känna sig fram och själva hitta en personlighet som de trivs och är bekväma med? Jag tror många av oss känner på vilket svar som är rätt. Men var och en måste fundera på detta. Trots att vi ofta skicka signaler om att individualitet är viktigt så uppmuntrar vi indirekt att ta efter en grupp. Det svåra är att vi även måste fundera över vårt beteende som vuxna.. Hur agerar vi? För hur vi än ser på saken så är det vårt beteende som barnet först och främst kommer i kontakt med.

Att hålla kvar orken

by admin
Att hålla kvar orken

Egentid är ett intressant ord. Vad betyder det egentligen? Vad är egentid? Tittar man i böcker för synonymer hittar man inget. Försöker man hitta en översättning finns inget att hämta. Letar man i ordböcker är det tomt. Det är som om ordet egentligen inte finns. Det är egentligen inte så konstigt då det är en kulturell skapelse. Sådana ord finns det massor av. Men det är intressant att alla tar för givet vad det innebär, trots att de därmed har en så oklar grund.

Vad folk verkar mena med egentid är tid då man som vuxen i princip är i fred. Tidigare brukade det väl kallas att vara i fred. Men saker förändras. Frågan blir vad det är man är i fred från. Vanligtvis brukar det gälla att vara i fred från barnen. Det vill säga att slippa barnen. Vilket i sig antyder att barnen är något som tar energi istället för att ge energi. Vore det verkligen ett rättvist sätt att se på det hela?

Nej, vi överdriver en del. Det är faktiskt inte konstigt att behöva lite tid för att ladda batterierna och orka med det som komma skall. Vi har väldigt stora krav på oss som förälder, medborgare, anställd, make, maka, sambo eller vad man nu kan tänkas ha för roller. Att lyckas balansera alla samtidigt är inte det enklaste.

Men vi måste vara försiktiga så att det vi kallar för egentid inte blir en ursäkt att slippa vår familj. Om man hela tiden känner att man vill vara borta från familjen så är det något som inte riktigt stämmer. Det är inte fel att känna så. Men att förneka känslan och dölja den bakom omformuleringar kan knappast resultera i att man löser problemet. En enkel lösning är att helt enkelt våga ta steget och nämna problemet. Finns det en till vuxen i familjen så är denna såklart en primär person att diskutera frågan med. Men det är viktigt att inte göra det konfrontativt.

Så, vad betyder egentid för dig? Har det blivit en ursäkt att slippa familjen? Eller är det ett uppriktigt och ärligt sätt att samla sig och bli centrerad för att klara av att vara ännu mer närvarande. Det går inte att fly från något och samtidigt vara en del av det.

Vad fyller familjen för funktion?

by admin
Vad fyller familjen för funktion?

Denna fråga upplever vi som väldigt central i dagsläget. Om vi går till den språkliga definitionen av familj så ser vi att en sådan helt enkelt är en grupp som stå i närmaste släktskapsförhållande till varandra o. härigenom bilda en enhet, vare sig de bo tillsammans i ett gemensamt hem eller ej (Svenska Akademiens Ordbok). Vad kan vi dra för slutsatser av denna sortens familj? Jo, för det första är det ganska uppenbart att denna definition härrör från en traditionell och industriell definition av familj. Från ett perspektiv där familjen endast är ett släktskapsförhållande så fyller den ingen annan funktion än att vara en gemensam nämnare. Men vi har kommit att förvänta oss mer av en familj.

team-386673_960_720

Den moderna familjen
En modern familj, eller ett modernt hushåll, delar inte bara yta eller släktband. Den är ett både ett informellt stödsystem som en känslomässig förankring. Oavsett om vi väljer att beskriva den som sådan. Men det ställer i sig särskilda krav. Med sådana förväntningar blir det extremt svårt att ta familjen för givet. Så därför blir familjen inte bara något som är utan något som vi hela tiden måste förhålla oss till. Om man bara låter familjen vara så upplöses den per automatik. Men hur förhåller vi oss till familjen?

Att vara en del av en familj
Vad måste man göra för att få familjen att fungera? Det finns inga enkla, hemliga eller automatiska lösningar. Som vi redan konstaterat måste man hela tiden jobba på att vara en del av familjen. Vi får inte göra misstaget att tolka detta som att plikt att utföra särskilda sysslor. Hur man jobbar med det hela är högst individuell. Självklart måste däremot grunden vara känslomässig. Så när man skalar bort allt annat hamnar vi med faktumet att det är en känslogemenskap.

Egna eller andras val?

by admin
Egna eller andras val?

I Sverige verkar det ligga i tiden att staten engagerar sig i enskilda individers familjeplanering. Dels indirekt genom att reformera socialförsäkringar och justera hur, och till vem, Försäkringskassan betalar ut pengar. Ett konkret exempel på detta är att barnbidraget i framtiden kommer att vara uppdelat på så sätt att varje förälder får hälften var. Åtgärder som detta anses vara främjande för jämställdheten. Man ser även detta vid justeringar av flerbarnstillägg och andra sociala förmåner och utjämnande bidrag.

logo-1862307_960_720

Vad som inte alltid nämns är att detta även skapar incitament. Människor är väldigt drivna mot att göra det som gynnar dem. Om man försätts i en bättre situation genom att skaffa fler barn så talar oddsen för att människor faktiskt skaffar fler barn. I sin tur sätter det press på sociala system så som skola, vård och omsorg. Det som ofta saknas i debatten är hur reformeringen av sociala system skapar incitament, och hur människor sedan agerar utifrån dem.

Detta är inte ett politiskt inlägg. Vi tar inte ställning till någon partipolitik eller vilka sociala system som är bäst. Vi endast konstaterar att Sverige inte sedan 70-talet bedrivit sådan aktiv familjepolitik som i dagsläget. Effekterna av detta är svåröverskådliga och vi kan endast spekulera i vad det kommer leda till. Återigen. Vi värderar inte detta, utan bara konstaterar.

Alla stater som ger sig in på aktiv familjepolitik i sådan utsträckning att det påverkar familjeplaneringen bör vara medveten om dess effekter. I dagsläget upplever vi inte att man tar effekterna på tillräckligt stort allvar. På så sätt kan vi med ganska stor säkerhet påstå att Sverige är på väg över prövad mark när det kommer till barn- och föräldrapolitik. Det ska bli spännande och se hur allting slutar.